Sunset hug

En innerlig kram, där hjärtan möts.

En kram med någon du tycker om har många positiva effekter. Jag kommer till dem lite längre ner, först lite personlig reflektion på ämnet. 

Innan jag och min man fick barn gav vi varje morgonen varandra en kram i köket i villan i Gävle. Inte bara en sekund utan en förhållandevis lång kram på ca 5-10 sekunder. En mysig och bra start på dagen som vi helt klart ska ta upp igen. För av någon anledning har kramen bortprioriterats för andra ”måsten” på morgonen.

Jag har faktiskt 10 sekunder kramtid över för både min man och mitt barn på morgonen. 

 

Det finns massor med kramgo fakta på ämnet:

  • En kram kan vara viktigt för att upprätthålla och förstärka mänskliga relationer. Det ger en känsla av närhet och samhörighet.
  • När vi kramas utlöses ofta hormonet oxytocin i våra kroppar. Oxytocin kallas ibland "kärlekshormonet" eller "samhörighetshormonet" eftersom det är kopplat till känslor av förtroende, intimitet och tillgivenhet.
  • En kram kan minska stress och sänka pulsen och minska frisättningen av stresshormoner som kortisol.
  • Fler känslor i en och samma handling. Kramar kan vara ett sätt att visa glädje, tröst, medkänsla, sympati och kärlek.
  • Kramar används ofta som en del av sociala interaktioner och ritualer, som att hälsa på någon eller säga adjö. De kan vara en del av vardagligt socialt samspel.
  • En kram kan stärka relationer, bygga förtroende och känna sig närmare varandra.

Det finns alltså mängder med fördelar av att ta sig tiden för en kram, särskilt på morgonen och gärna efter jobbet. Inte en halvhjärtad ensekundskram utan en innerlig, där hjärtan möts och tiden finns för att stressa ner och känna den där härliga känslan som en kram med våra nära kan ge.

Så kom igen, låt oss kramas lite extra den här hösten och så hörs vi av senare för att utvärdera hur det kändes! 

Viktigt att komma ihåg, en kram ska alltid ges med samtycke och respekt. 

Cecilia, VD medgrundare Aima Sense